Wiadomości
Informacja dla Beneficjentów II edycji konkursów działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Uwaga: zmiana formularza umowy o przyznanie pomocy w ramach II edycji konkursów

więcej

powrót