Wiadomości
Wiadomości z rynku cukru

UE – W SEZONIE 2011/12 POZAKWOTOWY EKSPORT CUKRU ZWIĘKSZONY O 100%, IZOGLUKOZY O 40%
UE – W SEZONIE 2011/12 400 TYS. TON CUKRU POZAKWOTOWEGO I 21 TYS. TON IZOGLUKOZY MOŻE BYĆ SPRZEDANE NA RYNKU WEWNĘTRZNYM
UE – SYSTEM PRZETARGÓW IMPORTOWYCH NA CUKIER W SEZONIE 2011/12

więcej            powrót