Wiadomości


FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA

OGŁASZA IV EDYCJĘ KONKURSÓW NA REALIZACJĘ
OPERACJI SZKOLENIOWYCH
DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE


w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


więcej

powrót