Wiadomości


Zapraszamy osoby zatrudnione w rolnictwie i leśnictwie do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzone przez podmioty szkoleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uczestnikami szkoleń mogą być rolnicy ich małżonkowie oraz domownicy, osoby zatrudnione w rolnictwie, podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, producenci rolni, podatnicy podatku rolnego lub leśnego.

Szczegółowe definicje uczestników kwalifikujących się do wzięcia udziału w szkoleniach oraz wykaz podmiotów realizujących szkolenia.


powrót