Wiadomości


Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został uruchomiony.


więcej            powrót