Wiadomości
Wizyta studyjna w Polsce grupy ukraińskich liderów z obwodu Winnickiego

Od kwietnia 2011 r. FAPA realizuje projekt pt. „Rozwój społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w obwodzie Winnickim na Ukrainie” współfinansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W ramach projektu w dniach 5-12 czerwca br. FAPA zorganizowała wizytę studyjną w Polsce dla 28 ukraińskich przedstawicieli samorządów lokalnych i stowarzyszeń wybranych w konkursie przeprowadzonym w obwodzie Winnickim przez partnera ukraińskiego.
więcej            powrót