Wiadomości
Wiadomości z rynku mięsa

UNIJNY HANDEL ŻYWCEM I MIĘSEM WOŁOWYM W I KWARTALE 2011 ROKU
ZNACZNY WZROST EKSPORTU DROBIU Z UE W I KWARTALE BR.
RUSZY EKSPORT WIEPRZOWINY NA UKRAINĘ

więcej            powrót