Wiadomości
Szkolenia warsztatowe z zakresu osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013

W dniach 13-16 grudnia Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła 3 dwudniowe szkolenia warsztatowe z zakresu osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.
więcej            powrót