Wiadomości
Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb?

Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Bioróżnorodności Biologicznej. Z uwagi na istotę zagadnień związanych z jakością gleb, równowagą biologiczną i ich bezpośrednim wpływem na dynamikę ekosystemu, produkty rolne i jakość życia, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki wraz z dyrektorem Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prof. dr hab. Wiesławem Oleszkiem zainicjowali w dniu 8 grudnia 2010 r. cykl debat naukowych. Spotkania te będą poświęcone problematyce kompleksowego podejścia do upowszechniania tematyki żyzności gleb oraz roli próchnicy w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom środowiskowym. Do wzięcia udziału w dyskusjach zostali zaproszeni przede wszystkim przedstawiciele świata nauki, doradcy rolni oraz praktycy.
Podczas pierwszej konferencji naukowcy przekazali swoją wiedzę - na temat roli materii organicznej dla jakości gleb - rolnikom i doradcom rolnym. W dyskusji podkreślono kluczową rolę próchnicy w łagodzeniu negatywnych skutków suszy, nadmiaru wody oraz sekwestracji CO2.
Druga konferencja zaplanowana w ramach cyklu spotkań na wiosnę 2011 r. będzie służyła przekazaniu spostrzeżeń kierowanych do świata nauki. Praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami jakie zebrali stosując w uprawie roślin substancje mikroorganiczne.
Natomiast w czerwcu 2011 r. planowane jest zorganizowanie konferencji podsumowującej, podczas której zarówno praktycy, jak i naukowcy będą mogli stworzyć wspólną platformę wymiany informacji i doświadczeń.
W celu wprowadzania Czytelnika w tematykę toczącej się debaty naukowej zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniami poruszanymi w jednym z referatów prezentowanych podczas pierwszej konferencji.

więcej

powrót