Wiadomości
Wiadomości z rynku cukru

NOTOWANIA CUKRU ZNÓW ZWYŻKUJĄ, TANIEJE ZAŚ KAKAO
UE – PRODUKCJA NORDIC SUGAR O 3% MNIEJSZA OD KWOT PRODUKCYJNYCH
POLSKA – PROGNOZA MNIEJSZEJ PRODUKCJI CUKRU W 2010 R.
ROSJA – PRODUKCJA CUKRU W SEZONIE 2010/11 MOŻE BYĆ MNIEJSZA O 17%

więcej            powrót