Wiadomości
Zawiadomienie o korekcie oceny merytorycznej z dnia 4.08.2010

W wyniku ustaleń i zaleceń zawartych w sprawozdaniu końcowym z audytu weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uzgodnień z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przeprowadziła ponowną ocenę merytoryczną przyjętych wniosków w zakresie kryterium oceny Dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do zakresu poszczególnych zagadnień dotyczącego Szczegółowego programu szkolenia w ramach Tematu VI, konkurs 37: Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym.
W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanych czynności wszystkie ponownie oceniane wnioski utrzymały swoje pozycje na liście operacji dla konkursu 37, ogłoszonej na stronie internetowej Fundacji w dniu 19 maja br.

Lista rankingowa po korekcie oceny


powrót