Wiadomości
Seminarium i warsztaty w ramach projektu dotyczącego produktów tradycyjnych Winnicczyzny

W ramach projektu w dniu 16 czerwca br. odbyło się seminarium, w którym uczestniczyła delegacja z Ukrainy oraz grono zaangażowanych osób z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, która zaprosiła do współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Przedstawiciele tych instytucji i organizacji zapoznali uczestników seminarium z zagadnieniami związanymi z rejestracją produktów tradycyjnych i regionalnych, unijnym systemem chronionych nazw tych produktów, a także ich rolą w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu oraz rozwoju agroturystyki. Seminarium przewodniczył Zastępca Dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Pan Andrzej Hałasiewicz.

więcej            powrót