Wiadomości
Wstąpienie do toczącego się postępowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (wejscie w życie 11 czerwca 2010r. Dz.U. Nr 102 poz. 650) podmiot wdrażający - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - udostępnia wzór wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy wraz z załącznikami i instrukcją.

więcej


powrót