Wiadomości
Spotkanie informacyjne w dniu 16 czerwca 2010 r.

W zawiązku z przeprowadzonym przez FAPA w dniu 16.06.2010r. Spotkaniem informacyjnym, dotyczącym Działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” w ramach PROW 2007-2013, w załączeniu przedstawiamy materiały szkoleniowe, które zostały zaprezentowane podczas ww. spotkania. W spotkaniu wzięło udział 58 osób, wśród których byli przedstawiciele: potencjalnych beneficjentów Działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.powrót