Wiadomości
Wiadomości z rynku mięsa

Niemcy – handel mięsem wołowym e I połowie 2009 roku.
Wirus H1N1 u trzody chlewnej w Wielkiej Brytanii.
Polska – dalsze oznaki odbudowy pogłowia trzody chlewnej.

więcej            powrót