Strona w budowie.Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 25 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o połączeniu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z Fundacją Polska Izba Bankowości Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie. Na jego skutek Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i wstępuje ona we wszelkie przewidziane w przepisach prawa uprawnienia i obowiązki tej Fundacji. Powyższe postanowienie uprawomocniło się z dniem 8 lutego 2018 r.

Prosimy, by wszelką korespondencję kierować na następujący adres:

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej

Al. Jerozolimskie 133, lok. 002

02-304 Warszawa

NIP 5272812039

REGON 367635091

 

Kontakt:

tel. (22) 182 31 40

fax. (22) 182 31 55

email: fapa@fapa.org.pl